Om oss


Välkommen till Asbuilt! Vi är ett konsultföretag som vänder sig till både utförandesidan och beställarsidan hos företag inom el, tele, säkerhet och bygg.

Med spetskompetens och bred erfarenhet är vår ambition att vara en extern samarbetspartner som effektiviserar arbetet på ditt företag!

Exempel på projekt vi bedriver i dagsläget:

  • Säkerhetsskyddschef åt en leverantör i en leverans moten verksamhetsutövare i energisektorn.
  • Säkerhetsansvarig för fysisk säkerhet åt en verksamhetsutövare i energisektorn.
  • Teknisk dokumentation av säkerhetssystem i transformatorstationer åt en verksamhetsutövare i energisektorn.
  • Teleregistrering av ett flertal objekt av varierande storlek, åt lokala elföretag.

Saknar du som utförare erfarenhet, eller har du svårt att hinna med vissa moment som exempelvis att upprätta kvalitativ teknisk dokumentation i tid, konstruera el- tele- & säkerhetssystem, utveckla och följa upp ledningssystem eller att hålla i de övergripande trådarna med effektiv projektledning?

Då vill vi på Asbuilt hjälpa dig! Hur? Här kan du läsa mer om vilka tjänster vi erbjuder dig som utförare!

Tjänster - utförare

Har du som beställare behov av att få utredningar gjorda, så som exempelvis GAP-analyser och granskningar av upphandlingsdokument?

Saknar du resurser för effektiv projektledning eller behöver du kanske genomföra en säkerhetsskyddsanalys?

Då finns vi på Asbuilt här för dig! Hur? Här kan du läsa med om vilka tjänster vi erbjuder dig som beställare!

Tjänster - beställare

Våra ledord


Effektivitet

Vi värdesätter effektivitet av hög kvalitet. Detta kan vi leverera tack vare vår långa erfarenhet och höga kompetensnivå, och detta i kombination med rak och effektiv kommunikation leder även till korta beslutsvägar. Vi är ett effektivt bollplank med projektets mål i åtanke, som bidrar med nya infallsvinklar och konstruktiv kritik för att skapa en så bra slutprodukt som möjligt. För oss går kvalitet alltid före kvantitet.


Flexibilitet

Alla projekt är unika, det finns inte en generell lösning som kan appliceras på varje enskilt projekt. Flexibilitet för oss betyder att vi anpassar oss efter kunden, oavsett om du som kund är leverantör eller beställare i ett projekt. Vi drivs av innovation och problemlösning och att optimera anpassningen för just ditt projekt. Vi är tillgängliga för dina behov och formar tillvägagångssättet därefter.


Hållbarhet

Hållbarhet är ett ord som genomsyrar flera delar av vad vi på Asbuilt står för. Vi jobbar ständigt för att skapa och utveckla en hållbar och god arbetsmiljö för våra medarbetare, och ser det som en självklarhet att regelbundet ifrågasätta rutiner och arbetssätt. Minst lika viktigt är det att bygga hållbara relationer – både relationer mellan medarbetare och till våra kunder är viktiga för att skapa förutsättningar för den bästa möjliga versionen av det vi producerar. På detta vis lägger vi grunden för att kunna vara en trygg och pålitlig partner som känns naturlig att återvända till.


Säkerhet

Informationssäkerhet är en hjärtefråga på Asbuilt. Vi värnar om kundens integritet och offentliggör aldrig kunder utan deras godkännande. Vi arbetar aktivt mot en certifiering i cybersäkerhet och har erfarenhet av arbete i säkerhetskänslig verksamhet. Asbuilt ska aldrig vara den svaga länken i informationskedjan hos våra kunder.


Prisvärdhet

Genom att låta övriga ledord prägla allt vi gör landar vi i en prisvärd produkt av hög kvalitet för dig som kund. Med ledorden i fokus läggs en bra grund för att du snabbt och enkelt ska få rätt hjälp i rätt tid.

”Det ska vara
hållbart för alla.”

– ROBERT ENGBLOM, VD