Våra tjänster


Asbuilts affärsidé är att vara en extern samarbetspartner som stöttar upp med kompetens från start till mål i projekt inom el, tele, bygg & säkerhet – oavsett om du befinner dig på utförandesidan eller beställarsidan. Vi kan hela kedjan, därmed kan vi erbjuda hjälp med att antingen stötta upp med punktinsatser, eller ta över enskilda delar eller hela processen. Till vänster finner du exempel på vad vi kan hjälpa dig med.