Om Asbuilt

Ibland kan en verksamhet sakna tid eller den rätta kompetensen. Det kan saknas någon som stöttar och hjälper till med de delar som släpar efter i projekten. Det kan saknas någon som leder, styr och följer upp dem. Eller någon att bolla idéer med när du står mitt i en företagsstart. Därför finns Asbuilt.

Vi hjälper företag inom bygg-, el- och säkerhetsbranschen. Och stärker upp din verksamhet med kompetens inom projektledning, projektstöd, teknisk dokumentation, internrevision och företagande.

Asbuilt Sverige AB grundades 2018 av Robert Engblom och kontoret finns i Jönköping. Hos oss träffar du medarbetare med bred och lång erfarenhet. Det ger dig en trygg och kompetent partner som mycket väl kan bli den du vänder dig till om och om igen.

Välkommen till Asbuilt.

Välkommen till Asbuilt. Vi stärker upp din verksamhet med kompetens inom projektledning, projektstöd, teknisk dokumentation, internrevision och företagande. Tryck på knappen här under och läs mer om hur vi kan stärka dig.

Projektledning

Ett framgångsrikt projekt är beroende av hur det leds, styrs och följs upp. En väl genomtänkt omfattning, kalkyl, tidsplan och riskanalys kombinerat med ett kompetent projektteam är förutsättningarna för ett framgångsrikt projekt.

Asbuilt erbjuder projektledning till företag inom byggbranschen, elbranschen och säkerhetsbranschen. Våra medarbetare är ingenjörer med mångårig erfarenhet av projektledning och ledarskap. Vi har lett, styrt och följt upp alltifrån mindre projekt till stora infrastrukturprojekt.

Projektstöd

Finns det delar i projektet som släpar efter? Asbuilt stöttar i projektet när tiden inte räcker till. Vi följer upp, påminner om det som är ogjort och levererar det du inte hinner med. Vi hjälper till med det som du behöver. Så att du når projektmål på utsatt tid och slipper dyra kostnader.

Teknisk dokumentation

Krav på anläggningsdokumentation ökar mer och mer. Asbuilt har mer än 20 års erfarenhet från säkerhetsbranschen och kan hjälpa dig med teknisk dokumentation för säkerhetsanläggningar. Vi upprättar installation-, service-, orienteringsritningar samt teleregistering och all övrig kunddokumentation.

Internrevisioner

En internrevision är en möjlighet att reflektera över processer och rutiner och se de möjligheter som kan öka effektiviteten och resultatet i företaget. Asbuilt gör internrevisioner som ger dig en bättre bild över hur din verksamhet fungerar och se de förbättringsmöjligheter som finns.

Verksamhetsarbete – anläggarfirma

När man driver ett säkerhetsföretag eller en anläggarfirma finns det mycket att tänka på.  Många frågor som behöver svar och en verksamhet som behöver fungera.

Våra medarbetare har framgångsrikt startat och drivit anläggarfirmor inom områdena inbrottslarm, brandlarm och CCTV.  Låt oss hjälpa dig. Vi är en trygg partner som kan hjälpa dig med den erfarenhet som du kanske saknar eller de arbetsuppgifterna som du inte hinner med. Det ger dig en mer effektiv arbetsdag.

Kontakta oss

Asbuilt Sverige AB

Box 5, 551 12 Jönköping

ASBUILT LOGO-07