Vi är Asbuilt – En kompetent projektparter genom hela projektkedjan


LÄS OM VÅRA TJÄNSTER
Asbuilt teamet med samarbetspartners

Om oss


Välkommen till Asbuilt! Konsultföretaget som kompletterar bolag inom el, tele och säkerhetsbranschen med med spetskompetens, rådgivning & helhetslösningar.

Tack vare vår samlade erfarenhet kan Asbuilt bli er projektpartner och stötta er från start till mål med hela, eller enskilda delar av, projektkedjan. Tillsammans kan vi förstärka er med kompetens och resurser inom utredningarprojektledningprojekteringteknisk dokumentationsäkerhetsskydd och ledningssystemarbete. På så vis kan vi tillsammans öka er produktivitet och er effektivitet och vara lösningen på era produktionstoppar och behov av spetskompetens.

Vi har stor erfarenhet av arbete såväl med skyddsobjekt, infrastruktur och samhällsviktiga objekt som av mindre projekt.

Säkerhet i alla led är vår hjärtefråga och vi är certifierade enligt SSF1101 Cybersäkerhet Bas.

läs om oss

Våra tjänster


Asbuilts affärsidé är att vara en stödjande samarbetspartner från start till mål, oavsett om ditt företag tillhör beställarsidan eller utförandesidan.

Vårt mål är att bidra till en förbättrad produktion hos ert företag genom att hjälpa till med att öka såväl er effektivitet som kvalitet. Vi kan antingen stötta upp eller helt ta över hela eller enskilda delar av ert arbete.

Till höger kan du läsa mer om vad vi konkret kan göra för just dig och ditt företag, oavsett vilken sida du tillhör.

läs om våra tjänster