Vi är Asbuilt – En kompetent samarbetspartner genom hela projektkedjan.


LÄS OM VÅRA TJÄNSTER

Om oss


Välkommen till Asbuilt! Vi är ett heltäckande konsultföretag som kompletterar bolag inom el, tele, bygg och säkerhetsbranschen med den tid, kompetens och/eller de resurser de själva saknar.

Vi är en samarbetspartner som kan stötta er från start till mål, med antingen hela eller enskilda delar av projektkedjan. Med oss kan ni förstärka er verksamhet med kompetens inom utredningar, projektledning, projektering, teknisk dokumentation, säkerhetsskydds- och ledningssystemarbete.

Vi har stor erfarenhet av arbete såväl med skyddsobjekt, infrastruktur och samhällsviktiga objekt som av mindre projekt, och säkerhet i alla led är vår hjärtefråga.

läs om oss

Våra tjänster


Asbuilts affärsidé är att vara en stödjande samarbetspartner från start till mål, oavsett om ditt företag tillhör beställarsidan eller utförandesidan.

Vårt mål är att bidra till en förbättrad produktion hos ert företag genom att hjälpa till med att öka såväl er effektivitet som kvalitet. Vi kan antingen stötta upp eller helt ta över hela eller enskilda delar av ert arbete.

Till höger kan du läsa mer om vad vi konkret kan göra för just dig och ditt företag, oavsett vilken sida du tillhör.

läs om våra tjänster