Ledningssystemspartner


Anläggarfirma

Ledningssystem och certifiering är inte något som bara är till för större bolag, även mindre företag har mycket att vinna på ett väl genomarbetat ledningssystem. Detta förbättrar inte bara slutprodukten, utan hela processen som leder fram dit. Vägen fram till att bli en certifierad anläggarfirma är inte så komplicerad som man kan tro, om man besitter rätt kunskaper.

På Asbuilt har vi lång erfarenhet av att både starta upp och driva anläggarfirma, och vi har även certifierat företag enligt ISO9000. Vi kan hjälpa er med hela processen, i allt från initial behovsanalys, till uppstart av arbetet och hela vägen in i mål till färdig certifiering. Vi sträcker oss även bortom detta med fortsatt uppföljning för att säkerställa att företaget fortsätter uppfylla certifieringskraven. Tack vare vår samlade erfarenhet är vi en trygg partner som kan hjälpa dig med det du kanske saknar erfarenhet eller tid att klara av själv. På så vis får du inte bara en effektivare arbetsdag utan även ett effektivare företag!

För dig som inte vet var du ska börja på vägen mot certifiering – kontakta oss för att få förslag på en paketlösning.

Extern ledningssystemsansvarig

Vi verkar även som extern ledningssystemsansvarig. Detta innebär att vi ansvarar för systematisk och periodiserad uppföljning, sköter all administration och dokumentation kopplat till ledningssystemet och ansvarar för all kontakt med certifieringsorganet. Vi leder och genomför även era interna revisioner, så att du som kund istället kan fokusera på din kärnverksamhet och nya affärer. Oavsett om du har ett befintligt ledningssystem som du behöver hjälp med att följa upp eller om du ligger i startgroparna men inte vet hur du ska börja – kontakta oss för att höra vad vi kan erbjuda!