Projektering& Teknisk dokumentation


Projektering

Inför en projektering finns det ett flertal steg som behöver tas. Risk-, nuläges- och behovsanalys ska genomföras och projekteringsplan ska tas fram. På detta område kan vi erbjuda konsultation av såväl hela projekteringskedjan, som att vara behjälpliga med de steg ert företag inte själva har tid och/eller kompetens för. Vi kan exempelvis upprätta tekniska beskrivningar eller förfrågningsunderlag. Hör av dig med ditt behov så tar vi det därifrån.

Teknisk dokumentation

Asbuilt utför vi alla typer av teknisk dokumentation på både beställar- och utförandesidan hos företag inom el, tele, säkerhet och bygg. Vår kompetens inom området, kombinerat med perspektivet av en utomstående, gör att vi inte bara kan bidra med dokumentation av hög kvalitet – vi kan även snabbt upptäcka och korrigera eventuella avvikelser och därmed spara både tid och pengar för ditt företag.

Exempel på vad vi kan utföra för teknisk dokumentation: