Projektering & teknisk dokumentation


Inför en projektering finns det ett flertal steg som behöver tas. Risk-, nuläges- och behovsanalys ska genomföras och projekteringsplan ska tas fram. Det finns även en hel del dokumentation kopplat till projektering, som ibland kan vara svår att hinna med eller prioritera i rätt tid. På detta område kan vi erbjuda konsultation av såväl hela projekteringskedjan, som att vara behjälpliga med de steg ert företag själva inte har tid och/eller kompetens för.

Vi kan exempelvis utföra aktuella analyser eller avlasta er med dokumentation, så som att upprätta förfrågningsunderlag eller förvaltningshandlingar. Hör av dig med ditt behov så tar vi det därifrån.

Exempel på vad vi kan utföra för dokumentation:

  • Förvaltningshandlingar
  • Underhållsinstruktioner
  • Informationsklassificering
  • Förfrågningsunderlag