Utredningar


Förstudie

Vad är första steget i att gå från idé till konkret slutprodukt? Vi vill hjälpa till att förverkliga dina visioner och hjälper dig ta reda på vad som behöver göras för att nå dit. Vi har lång erfarenhet av att omvandla idéer till tekniska lösningar och utgår alltid från just dina behov och förväntningar.

GAP-analys

Om ni identifierat en brist i företagets struktur eller arbete, eller om ni vill ha hjälp med att se vart ert företag står i förhållande till vart ni vi vill vara, kan vi hjälpa er med att utföra en GAP-analys. Genom att analysera resultaten kan vi tillsammans hitta en lösning för att åtgärda avvikelsen. Vi kan till exempel identifiera hur väl er status och nuvarande arbetssätt överensstämmer med en standard inför en eventuell certifiering, och därmed också se vilka åtgärder som krävs för att komma i mål. Ni kan sedan välja om ni vill fortsätta arbetet på egen hand eller om ni vill ha vår hjälp.

Upphandling

Oavsett om du behöver hjälp med specifika delmoment eller hela upphandlingsprocessen så kan vi på Asbuilt bistå med vår kunskap. Våra medarbetare har erfarenhet från såväl leverantörs- som beställarsidan från otaliga upphandlingar och kan därmed bidra till att du får en så trygg, kostnadssäker och effektiv upphandlingsprocess som möjligt.