Projektering


Inför en projektering finns det ett flertal steg som behöver tas. Risk-, nuläges- och behovsanalys ska genomföras och projekteringsplan ska tas fram. På detta område kan vi erbjuda konsultation av såväl hela projekteringskedjan, som att vara behjälpliga med de steg ert företag inte själva har tid och/eller kompetens för. Vi kan exempelvis upprätta tekniska beskrivningar eller förfrågningsunderlag. Hör av dig med ditt behov så tar vi det därifrån.